กันยายน 24, 2023

ปี’62 ธุรกิจ MLM โตสวน ศก.ซบ ค่ายขายตรงยอดรายได้พุ่งทะยาน!!

กดแชร์ได้เลยจ้า

อุตสาหกรรมเครือข่ายขายตรงเมืองไทยในปี 2562 ยังร้อนแรง ภาพรวมของธุรกิจ MLM เมืองไทยเติบโต สวนกระแสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลง โดยกองบก. NewsFeed Channel ได้สรุปผลประกอบการของแต่ละบริษัท (บางส่วน) ที่ยื่นให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น บ่งชี้ให้เห็นว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำ แต่ธุรกิจขายตรงยังคงเติบโตต่อเนื่อง

ผลประกอบการบริษัทขายตรง(บางส่วน) ประจำปี 2562

———————————

แอมเวย์ (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 20,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 17,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.66% เทียบกับปี 2560

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) หรือ มิสทีน และฟรายเดย์ จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยในปี 2562 มียอดขาย 7,644 ล้านบาท ลดลง 22.12% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 9,816 ล้านบาท ลดลง 9.48% เทียบกับปี 2560

กิฟฟารีน สกายไลน์ แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 4,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.19% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 4,222 ล้านบาท ลดลง 0.40% เทียบกับปี 2560

ซูเลียน (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 3,442 เพิ่มขึ้น15.99% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 2,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.41% เทียบกับปี 2560

เลกาซี่ คอร์ป แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 1,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น40.35% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 1,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.42% เทียบกับปี 2560

ซัมมิทควีน แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 1,302 ล้านบาท ลดลง 17.45% เทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 1,578 ล้านบาท ลดลง 0.81% เทียบกับปี 2560

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 1,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.95% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 1,093 ลดลง 7.33% เทียบกับปี 2560

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,100,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 1,225 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายปี 2561 บริษัทไม่ได้รายงานงบการเงิน ซึ่งในปี 2560 มียอดขาย 1,424 ล้านบาท ลดลง 26.97%

ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ได้รายงานงบโดยในปี 2561 ที่มียอดขาย 1,210 ล้านบาท ลดลง 36.35% เทียบกับปี 2560

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (มหาชน) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ชำระแล้ว 225,000,000 บาท) โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 1,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560-2561 ที่ไม่ได้แจ้งงบกำไรขาดทุน

หมอเส็ง (ไทยแลนด์) แจ้งจดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 11 เมษายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา รายงานยอดขาย 829 ล้านบาท

เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 479 ล้านบาท ลดลง 26.20% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 644 ล้านบาท ลดลง 42.81% เทียบกับปี 2560

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยในปี2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.25% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.72% เทียบกับปี 2560

ไอยรา แพลนเน็ต แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานงบการเงิน ขณะที่ปี 2561 ที่มียอดขาย 514 ล้านบาท ลดลง 39.73% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มียอดขาย 852 ล้านบาท

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 309 ล้านบาท ลดลง 12.61% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 354 ล้านบาท ลดลง 18.07% เทียบกับปี 2560

กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 16,600,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 290 ล้านบาท ลดลง 1.42% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.13% เทียบกับปี 2560

ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามียอดขาย 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.95% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับปี 2560

คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 146 ล้านบาท ลดลง 21.42% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.70% เทียบกับปี 2560

ลิฟ เพียว (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยในปี 2562 มียอดขาย 119.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น273.59% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา มียอดขาย 32 ล้านบาท

ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานงบการเงิน ขณะที่ปี 2561 ที่มียอดขาย 391 ล้านบาท ลดลง 7.11% เทียบกับปี 2560

พอลลีนา เน็ทเวิร์ค แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานงบการเงิน ขณะที่ในปี 2561 มียอดขาย 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16% เทียบกับปี 2560

โนวา ซายเอนซ์ ดิสทริบิวชั่น บาย แกรนด์ทริปเปอร์ แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานงบการเงิน ขณะที่ปี 2561 ที่มียอดขาย 114 ล้านบาท ลดลง 60.27% เทียบกับปี 2560

วีไซ (ไทยแลนด์) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 855.60% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 5 ล้านบาท

โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานงบการเงิน ขณะที่ปี 2561 ที่มียอดขาย 48.8 ล้านบาท ลดลง 25.95% เทียบกับปี 2560

แอมวิช ยูนิเทค แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 47.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.61% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.48% เทียบกับปี 2560

นาย่า กรีน แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามียอดขาย 29.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 29.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.09% เทียบกับปี 2560

เพอร์เฟค ไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.20% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249.25% เทียบกับปี 2560

แซฟ888  แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมายังไม่ได้รายงานงบการเงิน ขณะที่ปี 2561 มียอดขาย 11.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.30% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มียอดขาย 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.07%

คอสเวย์ (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขาย 10 ล้านบาท ลดลง 47.80% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 19.8 ล้านบาท ลดลง 45.60% เทียบกับปี 2560

พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามียอดขาย 3.7 ล้านบาท ลดลง 16.71% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขาย 4.5 ล้านบาท ลดลง 62.43% เทียบกับปี 2560

******************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์


กดแชร์ได้เลยจ้า