กันยายน 24, 2023

คุณนที แซ่ตั้ง MD บริษัท นที รีวอยซ์ จำกัด

กดแชร์ได้เลยจ้า

“หลายคน…รักในเครือข่าย
แต่…อยู่กับเครือข่ายไม่ได้
ผมจึงอยากสร้างอาชีพที่มั่นคง
ให้กับผู้คน ด้วยแผน BINARY 4G”

นที แซ่ตั้ง
MD บริษัท นที รีวอยซ์ จำกัด


กดแชร์ได้เลยจ้า