กันยายน 24, 2023

‘เวิลด์ ควอลิตี้’ ขายตรงน้องใหม่ ชูสินค้านวัตกรรมระดับโลก

กดแชร์ได้เลยจ้า

พลโท กิติภูมิ วงษ์ทิม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ ควอลิตี้ ออฟ ไลฟ์ จำกัด ให้สัมภาษณ์พิเศษ NewsFeed Channel ถึงจุดเริ่มต้นการเปิดบริษัทขายตรง เวิลด์ ควอลิตี้ ออฟ ไลฟ์ ว่า ต้องการช่วยให้สมุนไพรได้รับการยอมรับ และอยากผลักดันสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลระดับโลก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีตำรับยาสมุนไพรหรือที่รู้จักในนาม ตำรายาหลวงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร จึงต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากล

ทั้งนี้ การเปิดบริษัทเวิลด์ ควอลิตี้ ออฟ ไลฟ์ ต้องการจะรื้อฟื้นตำรับยาสมุนไพรไทยขึ้นมา ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มคนบางส่วนได้ทำการอนุรักษ์ตำรับยาสมุนไพรไทยเอาไว้ ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้ดูแลสุขภาพ ซึ่งการนำสมุนไพรไทยดังกล่าวมาใช้ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และการวิจัยสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เป็นต้น

“การเปิดบริษัทขึ้นมาด้วยต้องการ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทย และต่างประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการกระจายสินค้าไทยออกไปสู่ตลาดโลก ในราคาที่ไม่สูงมาก เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สินค้าที่มีประโยชน์ โดยผ่านระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบขายตรง”

พลโท กิติภูมิ กล่าวอีกว่า จากการได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ทำให้เห็นข้อดีของธุรกิจนี้ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่หลายธุรกิจซบเซาอย่างมาก แต่ธุรกิจขายตรงกลับคึกคัก ประกอบกับคิดว่าการจะกระจายสินค้าไปสู่ประชาชนได้มาก และดีที่สุดต้องใช้ระบบของธุรกิจขายตรงเป็นตัวกระจาย

อย่างไรก็ตาม หลักการบริหารของเวิลด์ ควอลิตี้ ออฟ ไลฟ์ จะเน้น “ความซื่อสัตย์ และจริงใจในการทำงาน” เพราะเชื่อว่า การที่เราให้อะไรไป จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา ซึ่งจากการที่บริษัทได้เริ่มเปิดรันระบบไปไม่นานปรากฎว่า ได้รับการรับตอบดีมาก โดยตอนนี้มียอดสมาชิกเกือบ 1,000 คนแล้ว และในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นี้ บริษัทเตรียมจัดงานแถลงข่าวใหญ่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก

“การที่ผมได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ถึงเข้าใจว่าขายตรงเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้คนได้จริง ยิ่งเรามีสินค้าที่ดี มีงานวิจัยรองรับ และได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกหลายรางวัล ยิ่งทำให้มั่นใจว่าสินค้าสมุนไพรไทยสามารถที่จะขยายออกไปในระดับโลกได้อย่างแน่นอน”


กดแชร์ได้เลยจ้า