กรกฎาคม 25, 2024

สคบ. ระดมสมอง!! จัดประชุมรับฟังความเห็นออกร่างประกาศว่าด้วยเรื่องฉลากฉบับใหม่!!

กดแชร์ได้เลยจ้า

สคบ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนได้เข้ารับฟังและแสดงความเห็น

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้เปิดวาระประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อออกร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องฉลาก ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานปัจจุบันที่สินค้าต่างๆ มีหลากหลายมากขึ้น ตัวเลือกเยอะขึ้น รายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ฉลากครอบคลุม และสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมีคุณธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ภายในงานได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการหลายรายอาทิ Central Retail , CP ALL, IKEA, TOYOTA , HONDA , NISSAN , MAZDA , LAZADA SHOPEE , DAISO , DO HOME เป็นต้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเพิ่มเติมข้อกำหนดในการออกฉลากให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าดังนี้
• ประเภทของใช้ประจำบ้าน • ประเภทของใช้ส่วนบุคคล
• ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ • ประเภทยานยนตร์และอุปกรณ์ • และประเภทวัสดุก่อสร้าง

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค สำหรับการประชุมในครั้งนี้เมื่อได้ความเห็น และข้อสรุปแล้วจะนำไปพิจารณา และจัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้มีความเหมาะสมต่อไป

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก


กดแชร์ได้เลยจ้า