กุมภาพันธ์ 24, 2024

‘GTP แบ่งปันวิธีการวิธีคิดและสุขภาพได้เงินปันสุขให้กับทุกๆคน’

กดแชร์ได้เลยจ้า

Live สัมภาษณ์ คุณธนพงศ์อมร ศิลป์สว่าง ประธานกรรมการ ‘GTP แบ่งปันวิธีการวิธีคิดและสุขภาพได้เงินปันสุขให้กับทุกๆคน’ วันที่ 9 พ.ค.64 เริ่มเวลา 19.30 น.


กดแชร์ได้เลยจ้า