กรกฎาคม 25, 2024

“มาสเตอร์ โกลบอล” เอาฤกษ์เอาชัย นิมนต์พระพรมน้ำมนต์ออฟฟิศใหม่

กดแชร์ได้เลยจ้า

คุณชิตวัฒน์ สุขชัย ประธานกรรมการ, คุณรุ่งลดา ดวงหิรัญ CFO, อ.โอ-อภิชา รัตนกุลวินิช ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม พร้อมด้วยที่ปรึกษาระดับสูง บริษัท มาสเตอร์ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นิมนต์พระอาจารย์มาปะพรมน้ำมนต์สำนักงานใหญ่ในซอยลาดพร้าว 116 เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย และสร้างขวัญกำลังใจในการขยายธุรกิจมาสเตอร์ โกลบอลให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่


กดแชร์ได้เลยจ้า