มิถุนายน 18, 2024

TDSA คว้ารางวัล “มาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่น ระดับแพลทตินัม ประจำปี 2021” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

กดแชร์ได้เลยจ้า

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ได้รับรางวัล “มาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นสูงสุดในระดับแพลทตินัม ประจำปี 2021” จากสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) ซึ่งเป็นรางวัลที่ TDSA ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีสมาชิกที่เป็นสมาคมการขายตรงกว่า 60 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมคัดเลือกด้วยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินในด้านต่างๆ อาทิ ภาพรวมในการรับสมาชิก, โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคม, โครงสร้างทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ภายนอกสมาคม, จรรยาบรรณ กลยุทธ์ และการวางแผนงานในระยะยาว, การบริการสมาชิก และความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น


กดแชร์ได้เลยจ้า