กุมภาพันธ์ 24, 2024

สคบ.ขานรับนโยบาย ‘รมต.อนุชา’ เร่งตรวจสอบสินค้า-บริการทำผิดกฎหมาย

กดแชร์ได้เลยจ้า

นายอนุชา นาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาสินค้า และบริการสินค้าทางสื่อต่างๆ  ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า และบริการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อบูรณาการร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการโฆษณาจำหน่ายสินค้า หรือบริการผ่านสื่อต่างๆ ที่มีลักษณะอวดอ้างสรรพคุณที่อาจเกินความจริง และการโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินจริง หรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งการรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่มีการเสนอขายแก่ผู้บริโภคโดยได้แนวทางร่วมกัน ดังนี้

1. จัดทำแผนบูรณาการเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและบริการ รวมถึงการขายสินค้าออนไลน์และร่วมกันขับเคลื่อนแผนบูรณาการ

 2. การเฝ้าระวังตรวจสอบการโฆษณาร่วมกัน

 3. จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาระหว่างหน่วยงาน

 4. รายงานผลการดำเนินการให้ คคบ. ทราบเป็นระยะ


กดแชร์ได้เลยจ้า