มิถุนายน 18, 2024

DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่อายัดคดีแชร์ Forex-3D แก่ ปปง. หวังเยียวยาผู้เสียหาย

กดแชร์ได้เลยจ้า

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับ “นายอภิรักษ์  โกฎธิ” ผู้ต้องหากับพวก กรณีการใช้เว็บไซต์ www.forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไป ให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนสูงถึงอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 คดีพิเศษที่ 36/63 และคดีพิเศษที่ 60/2564

โดยมีผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการตรวจค้นยึด และอายัดทรัพย์สินที่ได้มา หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนหลายร้อยรายการ รวมมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนั้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดไว้ในคดีแชร์ Forex-3D  ให้กับนายจักรกฤษ ผลประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และพ.ต.ท.วีระวัฒน์ วราพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมรับทราบถึงการส่งมอบบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ ในการดำเนินคดีแพ่ง เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง ต่อไป

สำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนทั้งในคดีอาญาควบคู่ไปกับคดีแพ่ง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. ที่ยึดประชาชนผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)


กดแชร์ได้เลยจ้า