กรกฎาคม 25, 2024

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คังเซน-เคนโก

กดแชร์ได้เลยจ้า

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรหมธาดาและพิธีทำบุญเจริญชัยมงคลทางศาสนาพุทธโดยพระสงฆ์ 9 รูป ในโอกาสก้าวสู่ 30 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมนักธุรกิจและบุคลากรในสังกัดร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารคังเซน เพลส สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ


กดแชร์ได้เลยจ้า